Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
text_lates
Gỏi mực trộn ngủ sắc
370.000 VNĐ
text_lates
Gỏi tôm
185.000 VNĐ
text_lates
Gỏi tôm củ kiệu
240.000 VNĐ
text_lates
Gỏi đu đủ mực
330.000 VNĐ
text_lates
Hàu gỏi
150.000 VNĐ
text_lates
Lẩu Riêu Cua Bắp Bò
320.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
text_lates
Lẩu Cá Ba Gai
500.000 VNĐ
text_lates
Lẩu Cá Lạp Xạp
450.000 VNĐ
text_lates
Lẩu Gà
420.000 VNĐ
text_lates
Lẩu Hải Sản
650.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
text_lates
Cua Biển (Quảng Yên)
650.000 VNĐ
text_lates
Cua chế biến
650.000 VNĐ
text_lates
Hàu gỏi
150.000 VNĐ
text_lates
Mực mai sống
450.000 VNĐ
text_lates
Ngêu hấp thái
120.000 VNĐ
text_lates
Ốc vát hấp thái
250.000 VNĐ
text_lates
Ruốc Chân Dài (Hạ Long)
620.000 VNĐ
text_lates
Tôm Hùm
220.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
text_lates
Gỏi mực trộn ngủ sắc
370.000 VNĐ
text_lates
Gỏi tôm
185.000 VNĐ
text_lates
Gỏi tôm củ kiệu
240.000 VNĐ
text_lates
Gỏi đu đủ mực
330.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
text_lates
Lẩu Cá Ba Gai
500.000 VNĐ
text_lates
Lẩu Cá Lạp Xạp
450.000 VNĐ
text_lates
Lẩu Gà
420.000 VNĐ
text_lates
Lẩu Hải Sản
650.000 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
text_lates
Cua Biển (Quảng Yên)
650.000 VNĐ
text_lates
Cua chế biến
650.000 VNĐ
text_lates
Hàu gỏi
150.000 VNĐ
text_lates
Mực mai sống
450.000 VNĐ